Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và truyền thông Aibiz

send us email [email protected]

call us +84 243-514-7688

address 5-6 floor, 59 Lang Ha Building

Sản phẩm – Dịch vụ

Aibiz > Sản phẩm – Dịch vụ

Sản phẩm và dịch vụ của AiBiz hướng đến mục tiêu chuyên nghiệp, thông minh, dễ sử dụng và hiệu quả giúp khách hàng giảm thiểu thời gian, nhân sự và chi phí.

  • Báo cáo số liệu ghi nhận tin cậy để các bên liên quan đến việc sản xuất, phân phối và sử dụng tác phẩm, hình ảnh nghệ sỹ có cơ sở ra quyết định thích hợp. Giúp các bên sở hữu giám sát được hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân đại diện hoặc nhận quyền ủy thác thu tiền bản quyền cho mình.
  • Báo cáo phân tích giúp các đơn vị tổ chức biểu diễn, giới sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ và nghệ sĩ PR làm gia tăng giá trị show diễn hoặc giá trị quảng cáo.
  • Báo cáo phân tích mức độ ảnh hưởng của nghệ sỹ với khán giả truyền hình
  • Báo cáo phân tích thị trường âm nhạc và thị trường bản quyền tác giả và quyền liên quan
  • Dịch vụ lập chiến lược và kế hoạch PR hình ảnh cho nghệ sỹ theo từng thị trường